หน้าหลัก ลงทะเบียน วีธีเข้าร่วม ติดต่อเรา วิธีรับของรางวัล รายชื่อผู้โชคดี  
 
วิธีรับของรางวัล
• ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสิ้นเดือนที่หน้าเว็บไซต์
• ผู้โชคดีติดต่อรับรางวัลได้ที่โทร 061-5040-193
• ผู้โชคดีชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% บาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% สำหรับของรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป
• เอกสารที่ใช้ในการรับของรางวัล คือ บัตรประชาชนพร้อมสำเนา 1 ชุด
• สามารถติดต่อรับของรางวัลได้ภายใน 1 เดือนหลังจากประกาศรายชื่อ
• ติดต่อรับของรางวัลที่ บริษัท คูลลิซึ่ม จำกัด 419/2 อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 2 ชั้น2 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 02-9385691-3 ต่อ 708