หน้าหลัก ลงทะเบียน วีธีเข้าร่วม ติดต่อเรา วิธีรับของรางวัล รายชื่อผู้โชคดี  
 
วิธีรับของรางวัล
• ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสิ้นเดือนที่หน้าเว็บไซต์
• ผู้โชคดีชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% บาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% สำหรับของรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป (สำหรับรางวัลนี้จะเป็นจำนวนเงิน 120 บาท)
• เอกสารที่ใช้ในการรับของรางวัล คือ บัตรประชาชนพร้อมสำเนา 1 ชุด
• กรณีรับรางวัลแทน ให้ผู้โชคดีมอบอำนาจให้ผู้รับแทน โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้
   1. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้โชคดี เซ็นรับรอง ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
   2. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ
• หลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ไม่เกินทุกวันที่ 20 ของเดือนถัดไป เช่น ประกาศรายชื่อผู้โชคดีเดือนกรกฎาคม สามารถรับรางวัลได้ไม่เกินวันที่ 20 สิงหาคม
• ติดต่อรับของรางวัลในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.00-12.00น. และเวลา 13.00-17.00น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
• ติดต่อรับของรางวัลที่ "บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)" คลื่น COOLfahrenheit อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 2 ชั้น 2 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-9385691-3
• การเดินทาง สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT ลงที่ "สถานีพหลโยธิน" (ซอยลาดพร้าว1) ทางออก 5 "ห้างยูเนี่ยน มอลล์" จากนั้นต่อรถมอเตอร์ไซค์วินไป "บริษัท อาร์เอส จำกัด มหาชน"