หน้าหลัก ลงทะเบียน วีธีเข้าร่วม ติดต่อเรา วิธีรับของรางวัล รายชื่อผู้โชคดี  
 
รายชื่อผู้โชคดี
มีนาคม 2020
1. สาวิตรี รัตนวงศ์สุภา
2. กิตติมาภรณ์ ก้อนมณี

3. ฉัตรสุดา คนเพียร์
4. ดารารัตน์ ธรรมมัง

5. อรทัย สมภาร

เมษายน 2020
1. พิเชษฐ เขตประทุม
2. จันทร์เพ็ญ เพ็ชรพุ่ม

3. จุไรรัตน์ ทับอินทร์
4. ชนิสรา ทองเทพไพโรจน์

5. ณัฏฐณิชา วันสันเทียะ


• สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลเดือนมีนาคม ,เมษายน 2563
สามารถรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 01-19 มิถุนายน 2563
ช่วงเช้า : 10.00 – 12.00 น. และ ช่วงบ่าย : 13.00 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตรวจสอบวิธีรับของรางวัลได้ที่ http://www.musicvote.me/?p=how2reward